Skal jeg vælge skilsmissesæreje?

Når vi gifter os, følger der andre forpligtelser med end, at ægteskabet varer til, at døden skiller os ad. Eller. I hvert fald indtil ægteskabet og kærligheden ophører. Den mest signifikante forpligtelse må siges at være det, der kaldes for fælleseje. Det betyder dog ikke, at I ejer alting i fællesskab – eksempelvis er din cykel ikke også din partners.

Alligevel sker der visse foranstaltninger, når ægteskabet indgås. Eksempelvis skal der tages stilling til det, der hedder skilsmissesæreje.

Hvad er skilsmissesæreje?

Hvis kærligheden braser og ægteskabet forliser, vælger mange par at dele deres formue, således at begge parter står økonomisk stærke ovenpå – og efter – bruddet. Dog er det muligt at fravælge disse betingelser og lave en aftale, der ikke er lige så firkantet, men i højere grad tager højde for jeres personlige ønsker og behov. Eksempelvis kan der laves en ordning eller aftale, der tilgodeser at formuen ikke deles ligeligt i forbindelse med skilsmisse.

Det er hertil også vigtigt at skelne mellem skilsmisse og død. Hvis den ene part dør, vil mange ægtepar ønske at sikre den efterladte part i en god økonomisk situation, hvor den formue, der efterlades, går til den efterladte part. Dog er det ikke sikkert, at dette ønske gør sig gældende, hvis bruddet er på baggrund af skilsmisse – og dermed ikke et dødsfald. I sådanne henseender er skilsmissesæreje en rigtig god løsning.

Det skyldes, at skilsmissesæreje i sådan et tilfælde vil tage højde for, hvorvidt der er tale om dødsfald eller skilsmisse – og at formuen deles på baggrund af det ønskede udgangspunkt og ikke blot fordi, at I indgik ægteskab for flere år siden.

For og imod

Det er svært at erklære sig enten for eller imod skilsmissesæreje. Der er både fordele og ulemper betinget ved begge valg – som der er med så mange andre valg og beslutninger her i livet. Dog er det vigtigt at sætte sig ind i betingelserne og forholdene, inden man indgår ægteskab.

Der kan være visse foranstaltninger, der gør, at den ene løsning er bedre, for jer, end den anden. Mit bedste og vigtigste råd er blot, at I på forhånd har en åben og ærlig debat om emnet. Hertil vil jeg desuden også råde jer til at søge professionel sparring vedrørende emnet. Derfor anbefaler jeg, at I bruger følgende link, som uddyber hvad skilsmissesæreje mere specifikt er, og hvad det betyder for jer som ægtepar. Læs mere om skilsmissesæreje – så kan du blive klogere på emnet og træffe et godt valg på et oplyst grundlag.